Documentele unității

Locuri Disponibile

20.12.2023

Plan de școlarizare aprobat de ISJ 2022-2023

30.05.2022

Oferta Educațională Școala Primară „Primii Pași” 2022-2023

02.09.2022

Organigrama 2022-2023

02.09.2022

Activități Extrașcolare 2022-2023

02.09.2022

Execuție Bugetară

12.09.2022

Raport anual asupra calității educației în anul școlar 2022-2023

29.09.2022

Proiect de Dezvoltare instituțională 2021-2024 *Revizuit

Septembrie 2022

Evaluare Periodică - Atestat privind nivelul calicății educației oferite

02.02.2023